Những thuốc chọn lựa đầu tiên trong tăng huyết áp

First-line drugs for hypertension 

Author: Wright, James MMusini, Vijaya M

Source: Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2009

Tổng quan: Để duy trì huyết áp,không đáp ứng với thay đổi lối sống,dẫn tới vấn đề lâm sàng quan trong quyết định: loại thuốc gì được lựa chọn đầu tiên? Tổng quan này trả lời vấn đề đó.

Mục tiêu: Mục tiêu đầu tiên:để xác định lợi ích và bất lợi của các loại thuốc hạ áp chính đầu tiên: thiazides, ức chế beta, ức chế calci, ức chế men chuyển(ACE), ức chế alpha, và ức chế thụ thể angiotensin II (ARB)

Kế hoạch tìm kiếm: Tìm kiếm điện tử của MEDLINE (Jan. 1966-June 2008), EMBASE, CINAHL, những NC lâm sàng đăng trên Cochrane, kế hoạch tìm kiếm chuẩn sử dụng của nhóm tổng quan THA với các từ thêm vào.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Những NC ngẫu nhiên ít nhất trong suốt 1 năm so sánh 1 trong 6 loại thuốc chính với 1 giả dược hoặc không điều trị. >70% bệnh nhân phải có HA cơ bản > 140/90 mmHg

Thu thập dữ liệu và phân tích: Các kết cục đo lường gồm: tỉ lệ chết, đột quỵ, bệnh mạch vành (BMV), Biến cố tim mạch (BCTM), giảm huyết áp tâm thu và tâm trương, và sự rút khỏi nghiên cứu do tác dụng phụ của thuốc. Tỷ số nguy cơ (RR) và mô hình ảnh hưởng bất biến được sử dụng để gộp các kết cục của các NC cắt ngang

Kết quả chính: 57 NC được chọn, 24 NC với 28 nhóm, gồm 58,040 bệnh nhân đạt tiêu chí đầu vào.

– Thiazides (19 RCTs)  giảm  chết (RR 0.89, 95% CI 0.83, 0.96),đột quỵ (RR 0.63, 95% CI 0.57, 0.71), bệnh mạch vành (RR 0.84, 95% CI 0.75, 0.95) và biến cố tim-mạch (RR 0.70, 95% CI 0.66, 0.76). Thiazides liều thấp (8 RCTs) giảm CHD (RR 0.72,95% Cl 0.61,084), nhưng thiazides liều cao (11 RCTs) thì không giảm (RR 1.01,95% Cl 0.85,1.20)

– Ức chế beta (5 RCTs) giảm đột quỵ (RR 0.83,95% Cl 0.72, 0.97) và BCTM (RR 0.89, 95% CI 0.81, 0.98) nhưng không BMV (RR 0.90, 95% CI 0.78, 1.03) hoặc tử vong (RR 0.96, 95% CI 0.86, 1.07).

– Ức chế men chuyển (3 RCTs) giảm tử vong (RR 0.83, 95% CI 0.72-0.95), đột quỵ (RR 0.65, 95% CI 0.52-0.82), BMV (RR 0.81, 95% CI 0.70-0.94) và BCTM (RR 0.76, 95% CI 0.67-0.85).
– Ức chế kênh canxi (1 RCT) giảm đột quỵ (RR 0.58, 95% CI 0.41, 0.84) và BCTM (RR 0.71, 95% CI 0.57, 0.87) nhưng không BMV (RR 0.77 95% CI 0.55, 1.09) hoặc tử vong (RR 0.86 95% CI 0.68, 1.09). Không có RCT nào về ức chế alpha, và ức chế thụ thể angiotensin II. 

Kết luận của tác giả: Sử dụng thiazides liều thấp là thuốc chọn lựa đầu tiên giảm tỷ lệ bệnh và tử vong. Sử dụng ức chế men chuyển và ức chế canxi đầu tiên cũng có hiệu quả tương tự nhưng bằng chứng ít chặt chẽ. Thiazides liều cao và ức chế beta có hiệu quả thấp so với thiazides liều thấp.

Người dịch: BS Huyền Trang, khoa Cấp cứu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)