Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2006 / Nhân hai trường hợp ngộ độc phenobarbital

Nhân hai trường hợp ngộ độc phenobarbital

NHAN-2-TRUONG-HOP-NGO-DOC-PHENOBARBITAL.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *