Nghiên cứu khoa học năm 2022

Vui lòng xem tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1U-KMNPJsrIZiuS5mhr5u97EZAN2RetGQ/view?usp=sharing

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)