Lịch sinh hoạt khkt ngày 21/9/2017

– Địa điểm: Hội trường GB cấp II bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề :  Duyệt đề cương cấp cơ sở năm 2018
– Người báo cáo:  Các bác sĩ có đề cương cấp cơ sở năm 2018
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
– Thành phần tham dự: Các thành viên trong HĐKHKT bệnh viện
Rất mong Các thành viên trong HĐKHKT bệnh viện tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Bs Trung