Lịch sinh hoạt chuyên môn thứ năm ngày 03/8/2017

Được sự cho phép của Sở y tế An Giang, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang phối hợp Đoàn y, Bác sĩ Hội Thiện nguyện SAP-VN (Social Assistance Program For Vietnam) tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn.
– Thời gian: 15h00 thứ Năm ngày 03/8/2017
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề 1: CƠ XƯƠNG KHỚP 
– Người báo cáo: Bs Long Huong Anh
– Chuyên đề 2: Hệ thống bác sĩ gia đình tại Mỹ
– Người báo cáo: Bs Trần Thuận
– Chủ trì:
+ Ban giám đốc Sở y tế An Giang
+ Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
+ Bác sĩ Hội Thiện nguyện SAP-VN
– Thành phần tham dự: Cán bộ các bệnh viện trong tỉnh, BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng và người quan tâm chuyên đề.
BGĐ