Sinh hoạt chuyên môn thứ ba ngày 13/02/2018

 
Thời gian: 14h00 thứ Ba ngày 13/02/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề:  Triển khai  51/2017/TT-BYT
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ
– Người báo cáo: BS.CKII Phạm Ngọc Trung
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
–Thư ký: phòng KHTH
– Thành phần tham dự: BS các Khoa lâm sàng, Khoa khám bệnh, DS đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ. Sau khi dự xong, đề nghị BCN các khoa lâm sàng có buổi triển khai đến tất cả nhân viên trong khoa.
BGĐ
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)