Sinh hoạt chuyên môn

– Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

– Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Người báo cáo: Khoa Tâm thần

-Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện 

– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề

– Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa,  Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ. 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)