Lịch sinh hoạt chuyên môn

– Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

– Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Người báo cáo: Khoa Tâm thần

-Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện 

– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề

– Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa,  Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.