Lịch sinh hoạt chuyên môn 13h30 thứ năm ngày 20/06/2019

Kính gởi : Ban chủ nhiệm các  Khoa – Phòng

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm  ngày 20/06/2019

  • Địa điểm : Hội trường B Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
    – Chuyên đề “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa, cơ xương khớp”
  • Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
  • Thư kí : Phòng Kế hoạch tổng hợp
  • Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.