Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 22 tháng 04 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung : Rối loạn nhịp tim đại cương máy tạo nhịp vĩnh viễn.
– Người báo cáo:  Khoa Nội Tim mạch lão học.
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.