Khoa Ngoại Thần Kinh – Lồng Ngực

KHOA NGOẠI THẦN KINH – LỒNG NGỰC

Nụ cười của bạn là niềm vui của chúng tôi

I. Thông tin chung

Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực được thành lập ngày 01/08/2019 theo quyết định số 197/QĐ-BVAG của Giám đốc bệnh viện, trên cơ sở tách ra từ bộ phận Chấn thương chỉnh hình 2 – của khoa Chấn thương chỉnh hình.

Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực được bố trí 50 gường bệnh kế hoạch.

Địa điểm: Lầu 5 – Khu C – Khối nhà chung 10 tầng.

Điện thoại: 094.35.33.094 Email: ngtkbvag@gmail.com

Hình tập thể Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực

II. Chức năng – nhiệm vụ

– Khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện khám, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

– Là đơn vị phẫu thuật và điều trị các trường hợp liên quan đến: Chấn thương sọ não, Chấn thương cột sống và tủy sống, Chấn thương thần kinh ngoại biên, Bệnh lý não, Bệnh lý cột sống tủy sống, Bệnh lý các dây thần kinh ngoại biên,..

– Khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về lồng ngực, mạch máu,…

Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.

Tham gia nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào công tác chẩn đoán cũng như điều trị, triển khai các đề tài nghiên cứu tại bệnh viện, ứng dụng trong công tác chuyên môn hàng ngày.

Tham gia hợp tác quốc tế: Hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, tập trung vào các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học, cử các cán bộ tham gia hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước.

Tham gia quản lý kinh tế y tế trong bệnh viện: thực hành tiết kiệm, quản lý an toàn thiết bị được giao, quản lý có hiệu quả các phương tiện, máy móc.

III. Cơ cấu – Quy mô tổ chức nhân sự

1. Cơ cấu – Quy mô tổ chức


2. Tình hình nhân sự

Tổng số nhân sự: 21 (gồm 8 bác sĩ và 13 điều dưỡng)

Trong đó: + BS chuyên khoa II: 02

+ BS chuyên khoa I: 02

+ Cử nhân điều dưỡng: 03

IV. Thành tích nổi bật:

Giấy khen tập thể lao động tiên tiến các năm: 2020, 2021, 2022.

V. Định hướng phát triển:

Nâng cao số lượng, chất lượng các ca phẫu thuật sọ não, cột sống và lồng ngực, tạo được niềm tin của đồng nghiệp và nhân dân.

Áp dụng và triển khai những kỹ thuật cao về phẫu thuật sọ não, cột sống và lồng ngực như mổ ít xâm lấn trong các bệnh lý cột sống, đĩa đệm; bơm ciment trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương; phẫu thuật nội soi trong các bệnh lý lồng ngực…

Hoàn thiện công tác chăm sóc bệnh nhân, mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng vững về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Triển khai đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học với các bệnh viện trung ương.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)