Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN :

Năm 1998 thành lập khoa Chống nhiễm khuẩn.

Năm 2010 đổi tên khoa Chống nhiễm khuẩn thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế. 1

 1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
 • Tổng số nhân viên: 16 người.
 • Đại học: 01; Trung cấp: 04; Sơ cấp: 01; Nhân viên phục vụ: 10.
 • Lãnh đạo khoa:
 • Trưởng khoa: BS. Trần Thị Thu Vân.
 • Điều dưỡng trưởng khoa: YS. Trần Thanh Hải.
 • Tổ chức hoạt động:
 • Hành chánh khoa.
 • Vệ sinh môi trường và chất thải.
 • Khử khuẩn tiệt khuẩn trung tâm.
 • Giám sát NKBV.
 • Sản xuất gòn gạc.
 • May vá đồ vải
 • Huấn luyện đào tạo và chỉ đạo tuyến.
 • Thông tin tuyên truyền – nghiên cứu khoa học.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:  

1- Nhiệm vụ:  

 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện
 • Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm:

+ Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm.

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

 • Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.
 • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.
 • Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn bệnh viện.
 • Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
 • Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.

2- Trang thiết bị:

Máy tiệt trùng bằng hơi nước, máy tiệt trùng nhiệt độ thấp (EO), máy rửa dụng cụ, máy sấy dụng cụ, máy ép bao bì chuyên dụng, máy kiểm tra sinh học chất lượng dụng cụ tiệt khuẩn, máy cắt gòn gạc,…

 

 

3- Các hoạt động:

3.1. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện:

23.2. Khử khuẩn tiệt khuẩn trung tâm:

3

4

3.3. Sản xuất gòn gạc:

5

 1. Hướng phát triễn
 • Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, liên tục, toàn diện.
 • Quản lý nhiễm khuẩn bệnh viện qua hệ thống mạng nội bộ.
 • Quản lý người bệnh nhiễm vi khuẩn đa kháng.
 • Cung cấp tất cả bộ dụng cụ trong quy trình chăm sóc bệnh nhân.
 • Tăng cường nghiên cứu khoa học.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)