Kế hoạch phòng, chống bệnh do virút ebola tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Căn cứ vào Quyết định 2941/QĐ- BYT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ebola tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BYT, ngày 08/08/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola;

Căn cứ Công văn số 862/UBND-VX ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do virút Ebola.

Nhằm chủ động đối phó và khống chế kịp thời không để dịch lây lan trong cộng đồng, bệnh viện ĐKTT An Giang xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch dịch bệnh do vi rút Ebola như sau:

 

Kế hoạch phòng, chống bệnh do virút Ebola tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (File gốc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.