Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thông tin y học / HỒI SỨC TIM-PHỔI VỚI ÉP NGỰC ĐƠN THUẦN HOẶC VỚI THỔI NGẠT

HỒI SỨC TIM-PHỔI VỚI ÉP NGỰC ĐƠN THUẦN HOẶC VỚI THỔI NGẠT

Thomas D. Rea, Carol Fahrenbruch, Linda Culley, Rachael T. Donohoe, Cindy Hambly, Jennifer Innes, Megan Bloomingdale,  Cleo Subido, Steven Romines, and Mickey S. Eisenberg.

CPR with Chest Compression Alone or with Rescue Breathing

N Engl J Med 2010; 363:423-43 3July 29, 2010

Đặt vấn đề: Vai trò của hồi sức hô hấp trong hồi sức tim phổi (CPR) được thực hiện bởi người “không chuyên môn” là không chắc chắn. Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng các hướng dẫn về ép tim đơn thuần cho những người cấp cứu “không chuyên”  có cải thiện sự sống còn khi so sánh với ép tim kết hợp với thổi ngạt? 

Phương pháp: Chúng tôi tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên đa trung tâm, phân phối các tờ  hướng dẫn thực hiện CPR cho người “không chuyên”.. Các bệnh nhân ≥18 tuổi với ngừng tim  ngòai bệnh viện  được thực hiện CPR bởi người “không chuyên”. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên, ép tim đơn thuần hoặc ép tim kết hợp với thổi ngạt. Kết cục chính là sống khi xuất viện. Kết cục phụ là có kết cục thần kinh tốt lúc xuất viện.

Kết quả: Trong số 1.941 bệnh nhân đáp ứng được tiêu chí đưa vào, 981 đã được phân ngẫu nhiên ép tim đơn thuần và 960 ép tim kết hợp với thổi ngạt. Chúng tôi quan sát thấy không có khác biệt đáng kể giữa hai nhóm trong tỷ lệ bệnh nhân sống sót khi xuất viện (12,5% với tim đơn thuần và 11,0% với ép tim kết hợp với thổi ngạt, P = 0,31), và tỷ lệ người sống với kết cục thần kinh tốt (kết cục phụ) cũng không khác ở 2 nhóm (14,4% và 11,5%, tương ứng; P = 0,13). Phân tích nhóm nhỏ cho thấy xu hướng  bệnh nhân sống xuất viện có tỉ lệ cao với nhóm ép tim đơn thuần so với nhóm ép tim kết hợp với thổi ngạt cho bệnh nhân ngưng tim do nguyên nhân tim mạch (15,5% so với 12,3%, P = 0,09) và cho những người có nhịp tim có thể sốc điện được (31,9% so với 25,7%, P = 0,09).

Kết luận: Các tờ hướng dẫn CPR với nội dung ép tim đơn thuần không làm tăng tỷ lệ sống sót tổng thể, mặc dù  có một xu hướng kết cục tốt hơn trong các phân nhóm chính lâm sàng. Các kết quả này gợi ý nên chú ý đến  việc ép tim hơn là  hồi sức hô hấp khi hướng dẫn các người “không chuyên” khi thực hiện CPR.

Nguoi dich: BS Trung, khoa ICU

About Hoàng Thông

Check Also

VIRUS CORONA BÁM TRÊN KHẨU TRANG ĐẾN MỘT TUẦN

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng virus Corona không di chuyển trong không …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.