Dịch viêm gan virut b tại nông thôn việt nam

J Gastroenterol Hepatol. 2007 Dec;22(12):2093-100. Epub 2007 Jul 20.

Highly endemic hepatitis B infection in ruralVietnam.

Nguyen VT, McLaws ML, Dore GJ. School of Public Health and Community Medicine, The University of New South Wales, Sydney, Australia.

Đặt vấn đề và mục đích: Viêm gan virut B là vấn đề sức khỏe cộng đồng chính tại Việt nam, tuy nhiên sự ước tính tỉ lệ lưu hành của viêm gan virut B (HBV),  viêm gan virut D (HDV) và các yếu tố nguy cơ tại nông thôn Việt nam còn ít. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ lưu hành của HBV và HDV và các yếu nguy cơ của nhiễm HBV.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang khảo sát tỉ lệ nhiễm  HBV, HDV huyết thanh tại 2 huyện của tỉnh Thái bình. Mẫu nghiên cứu được chọn ngẫu nhiện theo cách lấy mẫu đa tầng. Thông tin về nhân khẩu học, nguy cơ hành vi và mẫu huyết thanh được lấy và ghi nhận ở 837 người tham gia.

Kết quả: Tuổi trung bình 42.3 tuổi ± 15.8 (dao động, 16-82 tuổi )với  50.8% là nữ. Tỉ lệ  có anti-HBc + và HBsAg + lần lượt là 68.2% và 19.0%. Tỉ lệ có HBeAg + là 16.4% ở nhóm người có HBsAg + và tì lệ nhiễm HDV là 1.3%. Yếu tố liên quan đến nhiễm HBV (anti-HBc + hoặc HBsAg +) gồm: các đối tượng ≥ 60 tuổi (OR, 3.82; KTC 95% , 1.35-10.80; P = 0.01), cư ngụ tại quận Vũ Thư (OR, 3.00; KTC 95%, 2.16-4.17; P < 0.0001), có nhập viện (OR, 2.34; KTC 95%, 1.33-4.13; P = 0.003) và tiền sử có châm cứu (OR, 2.01; KTC 95%, 1.29-3.13; P = 0.002). Có tiếp xúc với người mắc bệnh gan trong gia đình (OR, 2.13; KTC 95%, 1.29-3.52; P = 0.003), tái sử dụng ống chích  (OR, 1.81; KTC 95%, 1.25-2.62; P = 0.002) và dùng chung dao cạo (OR, 1.69; KTC 95%, 1.03-2.79; P = 0.04) là những yếu tố độc lập dự đoán HBsAg +. Tỉ lệ có men Alanine aminotransferase  tăng trên (>40 IU/L) ở nhóm có HBsAg + là 43%.; tỉ lệ này tăng cao hơn  (65%) ở người có HBeAg + so với HBeAg – (39%) (P = 0.02).

Kết luận: Dịch viêm gan virut B cao ở thôn quê Việt nam. Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn kém ở các cơ sở y tế góp phần làm tăng cao tỉ lệ lưu hành HBV tại vùng này. Tiêm ngừa rộng rãi viêm gan virut B và cải thiện qui trình kiểm soát nhiễm trùng là cần thiết để cải thiện tình trạng nhiễm HBV tại Việt nam.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)