Home / Uncategorized

Uncategorized

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THỨ NĂM 25/02/2021

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng – Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn – Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 25 tháng 02 năm 2021 – Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang – Chuyên đề 1   : ĐỀ ÁN NÂNG CẤP BVĐKTT AN GIANG LÊN BỆNH VIỆN …

Xem Thêm