Thông tin y học

Liệu pháp kháng sinh đợt ngắn đối với kháng sinh đợt kéo dài trong bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nhẹ ở trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi.

Short-course versus long-course antibiotic therapy for non-severe community-acquired pneumonia in children aged 2 months to 59 months.
Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD005976.

Haider BASaeed MABhutta ZA. Department of Paediatrics and Child Health, Aga Khan University, PO Box 3500, Stadium Road, Karachi, Pakistan, 74800.

Xem Thêm »

Thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng đa trung tâm về gatifloxacin so với azithromycin trong điều trị thương hàn không biến chứng ở trẻ em và người lớn tại việt nam.

A multi-center randomised controlled trial of gatifloxacin versus azithromycin for the treatment of uncomplicated typhoid fever in children and adults inVietnam.

Dolecek CTran TPNguyen NRLe TPHa VPhung QTDoan CDNguyen TB,Duong TLLuong BHNguyen TBNguyen TAPham NDMai NLPhan VBVo AHNguyen VMTran TTTran TCSchultsz CDunstan SJStepniewska K,Campbell JITo SDBasnyat BNguyen VVNguyen VSNguyen TCTran TH,Farrar J.

OxfordUniversityClinical Research Unit, The Hospital for Tropical Diseases,Ho Chi Minh City,Vietnam. cdolecek@oucru.org

Xem Thêm »