Thông tin y học

Nghiên cứu tiến cứu một chuỗi 356 bệnh nhân xuất huyết não tự phát trên lều được điều trị tại khoa ngoại thần kinh

A prospective study of a series of 356 patients with supratentorial spontaneous intracerebral haematomas treated in a Neurosurgical Department.

Acta Neurochir (Wien). 2005 Aug;147(8):823-9. Epub 2005 Jun 23.

Bilbao G, Garibi J, Pomposo I, Pijoan JI, Carrasco A, Catalán G, González S. Department of Neurosurgery, Cruces Hospital, Bilbao, Spain. gbilbao@hcru.osakidetza.net

Xem Thêm »

Đặt vấn đề: tối ưu của liệu pháp thay thế thận liên tục tích cực vẫn chưa rõ ràng. chúng tôi tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên đa trung tâm để so sánh hiệu quả của liệu pháp này, với 2 tốc độ thay thế dịch khác nhau, về tỷ lệ tử vong 90 ngày ở các

Rinaldo Bellomo,  Alan Cass,  Louise Cole,  Simon Finfer,  Martin Gallagher,  Serigne Lo, Colin McArthur, Shay McGuinness, John Myburgh, Robyn Norton, Carlos Scheinkestel, and Steve Su, Intensity of Continuous Renal-Replacement Therapy in Critically Ill Patients, The RENAL Replacement Therapy Study Investigators, NEJM; Volume 361:1627-1638; October 22, 2009

Xem Thêm »

So sánh phẫu thuật sớm với điều trị nội khoa ban đầu đối với những bệnh nhân xuất huyết não tự phát trên lều trong cuộc thử nghiệm phẫu thuật quốc tế về xuất huyết não: một thử nghiệm

Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomised trial.

Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):387-97.

Mendelow ADGregson BAFernandes HMMurray GDTeasdale GMHope DTKarimi AShaw MDBarer DHSTICH investigators.

Department of Neurosurgery,Newcastle GeneralHospital,Newcastle upon TyneNE4 6BE,UK. a.d.mendelow@ncl.ac.uk

Xem Thêm »

Liệu pháp kháng sinh đợt ngắn đối với kháng sinh đợt kéo dài trong bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nhẹ ở trẻ em 2 tháng đến 5 tuổi.

Short-course versus long-course antibiotic therapy for non-severe community-acquired pneumonia in children aged 2 months to 59 months.
Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD005976.

Haider BASaeed MABhutta ZA. Department of Paediatrics and Child Health, Aga Khan University, PO Box 3500, Stadium Road, Karachi, Pakistan, 74800.

Xem Thêm »