Thông tin y học

Midazolam so với diazepam trong điều trị trạng thái động kinh ở trẻ em và người lớn trẻ tuổi: một phân tích tổng hợp

Acad Emerg Med. 2010 Jun;17(6):575-82.

Midazolam versus diazepam for the treatment of status epilepticus in children and young adults: a meta-analysis.

McMullan JSasson CPancioli ASilbergleit R.

Source: Department of Emergency Medicine, Universityof Cincinnati, Cincinnati, OH, USA. mcmulljo@ucmail.uc.edu

Xem Thêm »

Điều trị viêm màng não vi khuẩn trẻ em bằng ceftriaxone trong 5 hoặc 10 ngày: một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi

Lancet. 2011 May 28;377(9780):1837-45.

5 versus 10 days of treatment with ceftriaxone for bacterial meningitis in children: a double-blind randomised equivalence study.

Molyneux ENizami SQSaha SHuu KTAzam MBhutta ZAZaki RWeber MWQazi SACSF 5 Study Group.

Source: University of Malawi Medical School Department of Paediatrics, Queen Elizabeth Central Hospital, Blantyre, Malawi.

Xem Thêm »

Tổng quan hệ thống về dịch tễ học viêm gan virut c tại châu á, úc và ai cập

Liver Int. 2011 Jul;31 Suppl 2:61-80. doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02540.x.

A systematic review of hepatitis C virus epidemiology in Asia,AustraliaandEgypt.

Sievert WAltraif IRazavi HAAbdo AAhmed EAAlomair AAmarapurkar D,Chen CHDou XEl Khayat HElshazly MEsmat GGuan RHan KHKoike K,Largen AMcCaughan GMogawer SMonis ANawaz APiratvisuth TSanai FMSharara AISibbel SSood ASuh DJWallace CYoung KNegro F.

Source: Monash Medical Centre andMonashUniversity,Melbourne,Vic.,Australia.

Xem Thêm »

Probiotics trong dự phòng viêm ruột hoại tử ở trẻ sinh non

Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants.

Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;3:CD005496.

Alfaleh KAnabrees JBassler DAl-Kharfi T.

Source: Department of Pediatrics (Division of Neonatology), KingSaud University, KingKhalid University Hospitaland College of Medicine, Department of Pediatrics (39),P.O. Box 2925,Riyadh,Saudi Arabia, 11461.

Xem Thêm »

Tác dụng của probiotics trên tỉ lệ viêm phổi do thở máy: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Impact of the administration of probiotics on the incidence of ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis of randomized controlled trials. 

Crit Care Med. 2010 Mar;38(3):954-62.

Siempos IINtaidou TKFalagas ME. Source: Alfa Institute of Biomedical Sciences, Athens, Greece. isiempos@yahoo.com

Xem Thêm »