Thông tin y học

Hiệu quả và an toàn của thuốc ức chế dipeptidyl peptidase-4 trong đái tháo đường type 2: phân tích tổng hợp

Ann Pharmacother. 2012 Nov;46(11):1453-69. doi: 10.1345/aph.1R041. Epub 2012 Nov 7.

Efficacy and safety of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes: meta-analysis.

Park HPark CKim YRascati KL.

Source: Health Outcomes and Pharmacy Practice Division, College of Pharmacy, The University of Texas, Austin, TX, USA.

Xem Thêm »

Tỷ lệ tử vong bệnh tim mạch và tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở người ăn chay: một phân tích tổng hợp và tổng quan hệ thống.

Ann Nutr Metab. 2012;60(4):233-40. doi: 10.1159/000337301. Epub 2012 Jun 1.

Cardiovascular disease mortality and cancer incidence in vegetarians: a meta-analysis and systematic review.

Huang T, Yang B, Zheng J, Li G, Wahlqvist ML, Li D.

Source: Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou, China.

Xem Thêm »

Lời khuyên nghỉ ngơi tại giường hoặc duy trì hoạt động ở bệnh nhân đau lưng và đau thần kinh tọa

 Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;(6):CD007612. doi: 10.1002/14651858.CD007612.pub2.

Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica.

Dahm KTBrurberg KGJamtvedt GHagen KB.

Source: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, PO Box 7004, St. Olavs Plass, Oslo, Norway, N-0130.

Xem Thêm »