Thông tin y học

Metformin -thuốc đái tháo đường đơn trị hoặc kết hợp trong bệnh đái tháo đường type 2: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp

Diabetes Medications as Monotherapy or Metformin-Based Combination Therapy for Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis Nisa M. Maruthur, MD, MHS; Eva Tseng, MD, MPH; Susan Hutfless, PhD; Lisa M. Wilson, ScM; Catalina Suarez-Cuervo, MD; Zackary Berger, MD, PhD; Yue Chu, MSPH; Emmanuel Iyoha, MBChB, MPH; Jodi B. Segal, MD, …

Xem Thêm »

Acetaminophen trong bệnh nhân nặng bị sốt nghi nhiễm trùng

Acetaminophen for Fever in Critically Ill Patients with Suspected Infection

Paul Young, Manoj Saxena, Rinaldo Bellomo, Ross Freebairn, Naomi Hammond, Frank van Haren, Mark Holliday, Seton Henderson, Diane Mackle, Colin McArthur, Shay McGuinness, John Myburgh, Mark Weatherall, Steve Webb, and Richard Beasley, D.Sc. for the HEAT Investigators and the Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group

N Engl J Med 2015; 373:2215-2224 December 3, 2015 DOI: 10.1056/NEJMoa1508375

Xem Thêm »

Hướng dẫn hỗ trợ dinh dưỡng và chuyển hóa trong các bệnh nhân nặng: cập nhật đồng thuận semicyuc-senpe: phẫu thuật tiêu hóa

Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient: update. Consensus SEMICYUC-SENPE: gastrointestinal surgery.

Sánchez Álvarez C1, Zabarte Martínez de Aguirre MBordejé Laguna LMetabolism and Nutrition Working Group of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary units.

Nutr Hosp. 2011 Nov;26 Suppl 2:41-5. doi: 10.1590/S0212-16112011000800009

Xem Thêm »