Tay chân miệng + sxh

Bệnh sốt xuất huyết giống viêm ruột thừa cấp tính : báo cáo một trường hợp.

Int J Surg Case Rep. 2013;4(11):1032-4. doi: 10.1016/j.ijscr.2013.08.017. Epub 2013 Sep 8.

Dengue fever mimicking acute appendicitis: A case report.

McFarlane MEPlummer JMLeake PAPowell LChand VChung STulloch K.

Source: Department of Surgery, Radiology, Anaesthetics and Intensive Care, University of the West Indies, Mona, Jamaica. Electronic address: michaelm500@yahoo.com.

McFarlane ME, Plummer JM , Leake PA , Powell L , Chand V , Chung S , Tulloch K.

Xem Thêm »

Hai trường hợp bệnh tay chân miệng sang thương ở vùng da đầu.

Two Cases of Hand, Foot, and Mouth Disease Involving the Scalp

Ann Sophie Lønnberg1, Jesper Elberling1, Thea K. Fischer2 and Lone Skov1

1Department of Dermato-Allergology, Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Niels Andersens Vej 65, DK-2900 Copenhagen, and 2Department of Virology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark. E-mail: lone.skov.02@regionh.dk

Accepted September 24, 2012. Acta Derm Venereol 93

Xem Thêm »

Điều trị milrinone trong phù phổi và/hoặc sốc thần kinh gây ra do enteroviris 71 ở trẻ em: một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên.

Milrinone Therapy for Enterovirus 71-Induced Pulmonary Edema and/or Neurogenic Shock in Children: A Randomized Controlled Trial*

Chi, Chia-Yu MD1,2; Khanh, Truong Huu MD3; Thoa, Le Phan Kim MD3; Tseng, Fan-Chen PhD1; Wang, Shih-Min MD, PhD4,5; Thinh, Le Quoc MD3; Lin, Chia-Chun MSc1; Wu, Han-Chieh MSc1; Wang, Jen-Ren PhD5,6; Hung, Nguyen Thanh MD, PhD3; Thuong, Tang Chi MD3; Chang, Chung-Ming PhD1; Su, Ih-Jen MD, PhD1; Liu, Ching-Chuan MD, MPH2,5

Critical Care Medicine, Issue: Volume 41(7), July 2013, p 1754–1760

Xem Thêm »

Ngủ mùng không tẩm thuốc diệt côn trùng vào ban ngày có làm giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết ở trẻ em việt nam?

Am J Trop Med Hyg. 2010 Jun;82(6):1157-9. doi: 10.4269/ajtmh.2010.09-0724.

Can daytime use of bed nets not treated with insecticide reduce the risk of dengue hemorrhagic fever among children in Vietnam?

Tsuzuki AThiem VDSuzuki MYanai HMatsubayashi TYoshida LMTho le HMinh TTAnh DDKilgore PETakagi MAriyoshi K.

Source: Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, Nagasaki 852-8523, Japan. atarutsuzuki@hotmail.com

Xem Thêm »

Bài tiết qua phân của enterovirus 71 ở bệnh tay, chân và miệng.

Virol J. 2013 Jan 23;10:31. doi: 10.1186/1743-422X-10-31.

Excretion of enterovirus 71 in persons infected with hand, foot and mouth disease.

Li J, Lin C, Qu M, Li X, Gao Z, Zhang X, Liu Y, Huang Y, Wang X, Jia L, Li X, Liu G, Yan H, Chen L, Wang Q.

Source: Institute for Infectious Disease and Endemic Disease Control, Beijing Center for Disease Prevention and Control, No,16, Hepingli middle Road, Beijing, 100013, People's Republic of China. bjcdcxm@126.com.

Xem Thêm »

Lọc máu liên tục trong điều trị suy tim-phổi tối cấp do nhiễm enterovirus 71: báo cáo 1 trường hợp

J Med Case Rep. 2012 Jun 26;6(1):159.

Continuous veno-venous hemofiltration for treatment of enterovirus 71-induced fulminant cardiopulmonary failure: a case report.

Phan PHDau HVChu STPhung TBVan Pham TVan Nguyen TNguyen LT.

Source: The National Hospital of Pediatrics, 18/879 Lathanh Street, Hanoi, Dongda District,Vietnam. huuphuc.phan@gmail.com.

Xem Thêm »