Home / Tin tức / Thông tin y khoa (page 5)

Thông tin y khoa

Tác dụng của thuốc ức chế men chuyển angiotensin và thuốc ức chế thụ thể angiotensin ii trên mọi nguyên nhân tử vong, tử vong tim mạch, và biến cố tim mạch ở bệnh nhân bệnh đái tháo đường: một phân tích tổng hợp

JAMA Intern Med. 2014 May 1;174(5):773-85. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.348.

Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on All-Cause Mortality,Cardiovascular Deaths, and Cardiovascular Events in Patients With Diabetes Mellitus: A Meta-analysis.

Cheng J1, Zhang W2, Zhang X1, Han F1, Li X1, He X1, Li Q1, Chen J1.

Xem Thêm »