Home / Tin tức (page 76)

Tin tức

Tương tác giữa điều trị corticosteroid, truyền vasopressin và tử vong trong sốc nhiễm trùng

James A. Russell, MD; Keith R. Walley, MD; Anthony C. Gordon, MB, BS, MD; D. James Cooper, BM, BS, MD; Paul C. Hébert, MD; Joel Singer, PhD, MD; Cheryl L. Holmes, MD; Sangeeta Mehta, MD; John T. Granton, MD; Michelle M. Storms, BScN; Deborah J. Cook, MD; Jeffrey J. Presneill, MB BS, PhD; Dieter Ayers for the Vasopressin and Septic Shock Trial (VASST) Investigators. Posted: 03/16/2009; Crit Care Med. 2009;37(3):811-818.

Xem Thêm »

Điều trị corticoid và liệu pháp insulin tích cực ở người lớn bị sốc nhiễm trùng : một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng

Annane D; Cariou A; Maxime V; Azoulay E; D'honneur G; Timsit JF; Cohen Y; Wolf M; Fartoukh M; Adrie C; Santré C; Bollaert PE; Mathonet A; Amathieu R; Tabah A; Clec'h C; Mayaud J; Lejeune J; Chevret S.Corticosteroid treatment and intensive insulin therapy for septic shock in adults: a randomized controlled trial.JAMA.  2010; 303(4):341-8

Xem Thêm »