Lưu trữ Danh mục: Thống kê gs tuấn

Descriptive analysis of cont variables

CT-Lecture-4.-Descriptive-analysis-of-cont-variables.pdf Attachments Ct-lecture-4.-descriptive-analysis-of-cont-variables.pdf (413 kB)

Planning data analysis

CT-Lecture-3.-Planning-data-analysis.pdf Attachments Ct-lecture-3.-planning-data-analysis.pdf (599 kB)

Questionnaire deisgn

CT-Lecture-2.-Questionnaire-deisgn.pdf Attachments Ct-lecture-2.-questionnaire-deisgn.pdf (375 kB)

Theory of measurements

CT-Lecture-1.-Theory-of-measurements.pdf Attachments Ct-lecture-1.-theory-of-measurements.pdf (467 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)