Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học (page 3)

Tài liệu y học

Những chiến lược truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Càndid Villanueva, Alan Colomo, Alba Bosch, Mar Concepción, Virginia Hernandez-Gea, Carles Aracil, Isabel Graupera, María Poca, Cristina Alvarez-Urturi, Jordi Gordillo, Carlos Guarner-Argente, Miquel Santalo, et al. January 3, 2013, N Engl J Med 2013; …

Xem Thêm »

SỬ DỤNG GĂNG TAY TRONG LÂM SÀNG: HÀNH ĐỘNG VÀ NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ.

Clinical glove use: healthcare workers’ actions and perceptions. Loveday HP1, Lynam S1, Singleton J2, Wilson J3. J Hosp Infect. 2014 Feb;86(2):110-6. doi: 10.1016/j.jhin.2013.11.003. Epub 2013 Nov 28. Đặt vấn đề: Việc sử dụng găng tay trong lâm sàng không đúng và không thay đổi chúng giữa các lần thủ thuật làm tăng nguy cơ …

Xem Thêm »

SỬ DỤNG ĐIỂM SYNTAX II ĐỂ DỰ ĐOÁN TỶ LỆ TỬ VONG TRONG TIM MẠCH CAN THIỆP: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

  Use of the SYNTAX Score II to predict mortality in interventional cardiology: A systematic review and meta-analysis. Yang H1, Zhang L2, Xu CH1. Medicine: January 2019 – Volume 98 – Issue 2 – p e14043 doi: 10.1097/MD.0000000000014043 Đặt vấn đề: Vì thang điểm SYNTAX có những hạn chế, nên được thay thế bằng một …

Xem Thêm »

THỜI GIAN NGỦ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TIỀN CỨU.

  Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies  FrancescoP., Cappuccio Daniel, Cooper Lanfranco, D’EliaPasquale Strazzullo Michelle A. Miller. European Heart Journal, Volume 32, Issue 12, 1 June 2011, Pages 1484–1492,https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007 MỤC ĐÍCH Đánh giá mối liên quan giữa …

Xem Thêm »

L-ORNITHINE L-ARPARTATE TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO DO GAN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN.

L-ORNITHINE L-ARPARTATE TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO DO GAN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN. L-ornithine L-aspartate for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Goh ET1, Stokes CS, Sidhu SS, Vilstrup H, Gluud LL, Morgan MY. Cochrane Database SystRev. 2018 May 15; 5: CD012410.doi : 10.1002/14651858.CD012410.pub2. TỔNG QUAN Bệnh não do gan là một …

Xem Thêm »

Sử dụng thuốc ức chế bơm proton có liên quan đến giảm nguy cơ đợt cấp và tử vong ở những bệnh nhân đồng mắc COPD và GERD.

  Proton pump inhibitors use is associated with a lower risk of acute exacerbation and mortality in patients with coexistent COPD and GERD. Su VY, Liao HF, Perng DW, Chou YC, Hsu CC, Chou CL, Chang YL, Yen JC, Chen TJ, Chou TC. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Sep 19;13:2907-2915. doi: 10.2147/COPD.S157761. eCollection 2018.   MỤC TIÊU: Hiệu quả của …

Xem Thêm »

Tiên đoán sử dụng morphine giảm đau do bệnh nhân tự kiểm soát

  Predicting Procedure-specific Morphine Consumption of Intravenous Patient-controlled Analgesia. Lin SP1,2, Chang KY1,2, Chen HH2, Tsou MY1. Clin J Pain. 2019 Jan;35(1):43-49. doi: 10.1097/AJP.0000000000000647. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30148721 ĐẶT VẤN ĐỀ: Phương pháp phẫu thuật là một yếu tố quan trọng để dự báo cho các phương pháp giảm đau và thuốc giảm đau có kiểm soát do bệnh …

Xem Thêm »

Điều trị kháng tiểu cầu sau cơn thiếu máu não thoáng qua và đột quỵ nhồi máu ở những bệnh nhân chảy máu não vi thể trong 2 nghiên cứu đoàn hệ lớn và một cập nhật tồng quan hệ thống.

  Antiplatelet Treatment After Transient Ischemic Attack and Ischemic Stroke in Patients With Cerebral Microbleeds in 2 Large Cohorts and an Updated Systematic Review. Lau KK1,2, Lovelock CE1, Li L1, Simoni M1, Gutnikov S1, Küker W1, Mak HKF3, Rothwell PM4. 2018 May 10. pii: STROKEAHA.117.020104. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.020104. [Epub ahead of print] ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC ĐÍCH Ở những bệnh …

Xem Thêm »

Pantoprazole cho những bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa ở ICU

  Pantoprazole in Patients at Risk for Gastrointestinal Bleeding in the ICU Mette Krag, Søren Marker, Anders Perner, Jørn Wetterslev, Matt P. Wise, M.D, Joerg C. Schefold, Frederik Keus, Anne B. Guttormsen, Stepani Bendel, Mark Borthwick, Theis Lange, Bodil S. Rasmussen. October 24, 2018 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1714919 Tóm tắt ĐẶT VẤN ĐỀ …

Xem Thêm »