Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học (page 14)

Tài liệu y học

Hiệu quả thuốc chẹn β trên bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ

  HIỆU QUẢ THUỐC CHẸN β TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM KÈM RUNG NHĨ: MỘT PHÂN TÍCH GỘP   Efficacy of β blockers in patients with heart failure plus atrial fibrillation: an individual-patient data meta-analysis. Lancet. 2014 Sep 2. pii: S0140-6736(14)61373-8. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61373-8. Kotecha D1, Holmes J2, Krum H3, Altman DG2, Manzano L4, Cleland JG5, Lip GY6, Coats AJ7, Andersson …

Xem Thêm »

Aspirin kết hợp với clopidogrel trong phòng ngừa thứ phát sau đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua

Aspirin phối hợp với clopidogrel trong phòng ngừa thứ phát sau đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp. Aspirin plus clopidogrel as secondary prevention after stroke or transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis. Cerebrovasc Dis. 2015;39(1):13-22. doi: 10.1159/000369778. …

Xem Thêm »

So sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng

Phân tích tổng hợp: so sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng. Meta-analysis: comparison of oral vs. intravenous proton pump inhibitors in patients with peptic ulcer bleeding. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(7):721-8. doi: …

Xem Thêm »

So sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng

Phân tích tổng hợp: so sánh các thuốc ức chế bơm proton tĩnh mạch với đường uống ở những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày-tá tràng. Meta-analysis: comparison of oral vs. intravenous proton pump inhibitors in patients with peptic ulcer bleeding. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(7):721-8. doi: …

Xem Thêm »

Một thử nghiệm ngẫu nhiên của kiểm soát huyết áp tích cực so với kiểm soát huyết áp chuẩn

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. The SPRINT Research Group N Engl J Med 2015; 373:2103-2116 November 26, 2015 Tổng quan Các mục tiêu thích hợp nhất đối với huyết áp tâm thu để giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và tử vong ở những người …

Xem Thêm »