Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học (page 10)

Tài liệu y học

TEP so với Lichtenstein

TEP so với Lichtenstein: Kỹ thuật nào tốt hơn cho điều trị thoát vị bẹn lần đầu một bên ở nam giới?. TEP versus Lichtenstein: Which technique is better for the repair of primary unilateral inguinal hernias in men?. Köckerling F1, Stechemesser B2, Hukauf M3, Kuthe A4, Schug-Pass C5. Surg Endosc. 2016 Aug;30(8):3304-13. doi: …

Xem Thêm »

Sử dụng thuốc vận mạch và hydrocortison trong sốc nhiễm trùng kháng trị

Hiệu quả huyết động ngắn hạn khi điều trị đồng thời thuốc vận mạch với hydrocortisone và nhu cầu thuốc vận mạch trong sốc nhiễm trùng kháng trị Concomitant vasopressin and hydrocortisone therapy on short-term hemodynamic effects and vasopressor requirements in refractory septic shock. Buckley MS1, MacLaren R2. J Crit Care. 2017 …

Xem Thêm »

So sánh terlipressin với octreotide

SO SÁNH TERLIPRESSIN VỚI OCTREOTIDE KẾT HỢP VỚI THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN DÃN TRONG KIỂM SOÁT XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP DO VỠ DÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN. MỘT NGHIÊN CỨU TIỀN CỨU NGẪU NHIÊN. Comparison of terlipressin and octreotide with variceal ligation for controlling acute esophageal variceal bleeding–a …

Xem Thêm »

Hiệu quả của đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi dưới hướng dẫn siêu âm: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

  Efficacy of Ultrasound-Guided Peripheral Intravenous Access: A Systematic Review and Meta-Analysis. Kuo CC1, Wu CY2, Feng IJ3, Lee WJ4. Hu Li Za Zhi. 2016 Dec;63(6):89-101. doi: 10.6224/JN.63.6.89. Tổng quan: Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi là một thủ thuật phổ biến, xâm lấn trong thực hành lâm sàng. Đường truyền tĩnh mạch khó …

Xem Thêm »

Metformin, nguy cơ ung thư và tử vong: một tổng quan có hệ thống và phân tích gộp.

Metformin and cancer risk and mortality: a systematic review and meta-analysis. Gandini S1, Puntoni M2, Heckman-Stoddard BM3, Dunn BK4, Ford L5, DeCensi A6, Szabo E7. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Sep;7(9):867-85. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-13-0424. Epub 2014 Jul Tóm tắt Các phân tích gộptrước đây đã chỉ ra rằng thuốc điều trị ĐTĐ metformin có liên quan đến giảm tỉ …

Xem Thêm »

Tính an toàn của atorvastatin ở những bệnh nhân châu á trong các nghiên cứu lâm sàng

Safety of atorvastatin in Asian patients within clinical trials. Chan JC1, Kong AP1, Bao W2, Fayyad R2, Laskey R2. Cardiovasc Ther. 2016 Dec;34(6):431-440. doi: 10.1111/1755-5922.12214. MỤC ĐÍCH: Nghiên cứu này đánh giá an toàn atorvastatin ở các bệnh nhân Châu Á đã tham gia vào 58 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. PHƯƠNG PHÁP: Dữ liệu từ …

Xem Thêm »

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về kháng sinh dự phòng trong viêm tụy cấp nặng.

  Systematic review and meta-analysis of antibiotic prophylaxis in severe acute pancreatitis. Wittau M1, Mayer B, Scheele J, Henne-Bruns D, Dellinger EP, Isenmann R. Scand J Gastroenterol. 2011 Mar;46(3):261-70. doi: 10.3109/00365521.2010.531486. Epub 2010 Nov 10. Tóm tắt Mục tiêu Tỷ lệ mắc mới của viêm tụy cấp trên toàn thế …

Xem Thêm »

Chẩn đoán phân biệt viêm cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim “thật sự” bằng chụp mri tim trên bn với chẩn đoán lâm sàng nmct không tắc nghẽn mạch vành: một phân tích gộp

Myocarditis or “true” infarction by cardiac magnetic resonance in patients with a clinical diagnosis of myocardial infarction without obstructive coronary disease: A meta-analysis. Tornvall P1, Gerbaud E2, Behaghel A3, Chopard R4, Collste O5, Laraudogoitia 6, Leurent G3, Meneveau N4, Montaudon M7, Perez-David E8, Sörensson P9, Agewall S10. Atherosclerosis. 2015 Jul;241(1):87-91. doi: 0.1016/j.atherosclerosis.2015.04.816. Epub 2015 May 1. Tóm tắt MỤC TIÊU: NMCT không tắc mạch …

Xem Thêm »