Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học

Tài liệu y học

THUỐC ỨC CHẾ SODIUM GLUCOSE COTRANSPORTER 2 ( SGLT-2 ) CHỈ GIẢM NHẬP VIỆN VÌ SUY TIM VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐỐI VỚI CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH: PHÂN TÍCH TỔNG HỢP.

      Diabetes Ther. 2019 Mar 14. doi: 10.1007/s13300-019-0597-3. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors (SGLT-2i) Reduce Hospitalization for Heart Failure Only and Have No Effect on Atherosclerotic Cardiovascular Events: A Meta-Analysis. Sinha B1, Ghosal S2.   Abstract INTRODUCTION: Although the positive effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT-2i) on hospitalization for heart failure in type 2 diabetes …

Xem Thêm »

HIỆU QUẢ CỦA CORTICOSTEROIDS ĐƯỜNG UỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG: NGHIÊN CỨU NGẪU NGHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG

The Effectiveness of Oral Corticosteroids for Management of Lumbar Radiating Pain: Randomized, Controlled Trial Study. Ko S1, Kim S1, Kim J1, Oh T1. Author information Abstract BACKGROUND: Although both pregabalin and gabapentin are known to be useful for treating lumbar radiating pain and reducing the incidence of surgery, the oral corticosteroids sometimes offer a dramatic effect …

Xem Thêm »

Thử nghiệm CRASH-2: một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và đánh giá hiệu quá kinh tế về tác dụng của axit tranexamic đối với tử vong, các biến cố tắc mạch và yêu cầu truyền máu ở bệnh nhân chấn thương chảy máu.

  The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients. Roberts I, Shakur H, Coats T, Hunt B, Balogun E, Barnetson L, et al.   Tổng quan: Trong so các bệnh …

Xem Thêm »

Sử dụng ức chế bơm proton và nguy cơ mắc các bệnh về xương: Một cập nhật phân tích tổng hợp.

Proton pump inhibitors therapy and risk of bone diseases: An update meta-analysis. Liu J1, Li X2, Fan L3, Yang J1, Wang J1, Sun J4, Wang Z5. Life Sci. 2019 Feb 1;218:213-223. doi: 10.1016/j.lfs.2018.12.058. Epub 2018 Dec 31. MỤC TIÊU: Các nghiên cứu cỡ mẫu lớn đã mang lại kết quả mâu thuẫn về việc sử dụng thuốc …

Xem Thêm »

Những chiến lược truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Truyền máu trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Càndid Villanueva, Alan Colomo, Alba Bosch, Mar Concepción, Virginia Hernandez-Gea, Carles Aracil, Isabel Graupera, María Poca, Cristina Alvarez-Urturi, Jordi Gordillo, Carlos Guarner-Argente, Miquel Santalo, et al. January 3, 2013, N Engl J Med 2013; …

Xem Thêm »

SỬ DỤNG GĂNG TAY TRONG LÂM SÀNG: HÀNH ĐỘNG VÀ NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ.

Clinical glove use: healthcare workers’ actions and perceptions. Loveday HP1, Lynam S1, Singleton J2, Wilson J3. J Hosp Infect. 2014 Feb;86(2):110-6. doi: 10.1016/j.jhin.2013.11.003. Epub 2013 Nov 28. Đặt vấn đề: Việc sử dụng găng tay trong lâm sàng không đúng và không thay đổi chúng giữa các lần thủ thuật làm tăng nguy cơ …

Xem Thêm »

SỬ DỤNG ĐIỂM SYNTAX II ĐỂ DỰ ĐOÁN TỶ LỆ TỬ VONG TRONG TIM MẠCH CAN THIỆP: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

  Use of the SYNTAX Score II to predict mortality in interventional cardiology: A systematic review and meta-analysis. Yang H1, Zhang L2, Xu CH1. Medicine: January 2019 – Volume 98 – Issue 2 – p e14043 doi: 10.1097/MD.0000000000014043 Đặt vấn đề: Vì thang điểm SYNTAX có những hạn chế, nên được thay thế bằng một …

Xem Thêm »

THỜI GIAN NGỦ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TIỀN CỨU.

  Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies  FrancescoP., Cappuccio Daniel, Cooper Lanfranco, D’EliaPasquale Strazzullo Michelle A. Miller. European Heart Journal, Volume 32, Issue 12, 1 June 2011, Pages 1484–1492,https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007 MỤC ĐÍCH Đánh giá mối liên quan giữa …

Xem Thêm »

L-ORNITHINE L-ARPARTATE TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO DO GAN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN.

L-ORNITHINE L-ARPARTATE TRONG PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO DO GAN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN. L-ornithine L-aspartate for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Goh ET1, Stokes CS, Sidhu SS, Vilstrup H, Gluud LL, Morgan MY. Cochrane Database SystRev. 2018 May 15; 5: CD012410.doi : 10.1002/14651858.CD012410.pub2. TỔNG QUAN Bệnh não do gan là một …

Xem Thêm »