Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học

Tài liệu y học

Sử dụng chỉ dấu“Qrs phân đoạn” trên lâm sàng trong tiên lượng tử vong trên bệnh nhân thuyên tắc phổi: một phân tích tổng hợp

SỬ DỤNG CHỈ DẤU “QRS PHÂN ĐOẠN” TRÊN LÂM SÀNG TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI: MỘT PHÂN TÍCH TỔNG HỢP Use of fragmented QRS in prognosticating clinical deterioration and mortality in pulmonary embolism: A meta-analysis. Qaddoura A1, Digby GC1, Kabali C2, Kukla P3, Tse G4, Glover B1, Baranchuk AM1. Ann Noninvasive …

Xem Thêm »

Moxifloxacin từng đợt trong phòng ngừa các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

Pulsed moxifloxacin for the prevention of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Sethi S1, Jones PW, Theron MS, Miravitlles M, Rubinstein E, Wedzicha JA, Wilson R; Respir Res. 2010 Jan 28;11:10. doi: 10.1186/1465-9921-11-10.   ĐẶT VẤN ĐỀ: Các cơn cấp tính góp phần vào bệnh tật …

Xem Thêm »

Tần suất, những yếu tố nguy cơ và kết cục của hội chứng ruột kích thích sau viêm ruột nhiễm trùng

TẦN SUẤT, NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ KẾT CỤC CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH SAU VIÊM RUỘT NHIỄM TRÙNG: MỘT TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP. Prevalence, Risk Factors, and Outcomes of Irritable Bowel Syndrome After Infectious Enteritis: A Systematic Review and Meta-analysis. Klem F1, Wadhwa A2, Prokop …

Xem Thêm »

Mối liên hệ nồng độ Magnesium máu trên tử vong ở bệnh nhân điều trị tại đơn vị hồi sức tim mạch

Association of Serum Magnesium on Mortality in Patients Admitted to the Intensive Cardiac Care Unit NiyadaNaksukMDaTiffanyHuBSbChayakritKrittanawongMDac∗CharatThongprayoonMDde∗SunitaSharmaMD, PhDfg∗Jae YoonParkMDaAndrew N.RosenbaumMDgPrakritiGabaBSbAmmar M.KilluMBBSaAlan M.SugrueMB, BCh, BAOgThoetchaiPeeraphatditMDhiVitalyHerasevichMD, PhDdMalcolm R.BellMDaPeter A.BradyMB, ChB, MDaSurajKapaMDaSamuel J.AsirvathamMDaj The American Journal of Medicine Volume 130, Issue 2, February 2017, Pages 229.e5-229.e13 https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2016.08.033 Đặt vấn đề: Mặc dù rối loạn điện …

Xem Thêm »

Tái hẹp trong stent so sánh stent phủ thuốc thế hệ mới với bóng phủ thuốc: một phân tích gộp các nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát

Comparison of new-generation drug-eluting stents versus drug-coated balloon for in-stent restenosis: a meta-analysis of randomised controlled trials. Cai JZ#1, Zhu YX#1, Wang XY#2, Bourantas CV3,4, Iqbal J5, Zhu H1, Cummins P6, Dong SJ7, Mathur A4, Zhang YJ2. BMJ Open. 2018 Feb 22;8(2):e017231. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017231. Tóm tắt Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu này so sánh kết quả chụp mạch vành …

Xem Thêm »

Lớn nhĩ phải dự đoán rối loạn nhịp trên thất có ý nghĩa lâm sàng ở bệnh nhân tăng áp phổi

  Right atrium enlargement predicts clinically significant supraventricular arrhythmia in patients with pulmonary arterial hypertension. Waligóra M1, Tyrka A1, Miszalski-Jamka T2, Urbańczyk-Zawadzka M2, Podolec P1, Kopeć G3. Heart Lung. 2018 Feb 14. pii: S0147-9563(17)30216-9. doi: 10.1016/j.hrtlng.2018.01.004. [Epub ahead of print] TÓM TẮT Đặt vấn đề: Lớn nhĩ phải là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân tăng …

Xem Thêm »

CORTICOSTEROIDS TRONG ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG NÃO

CORTICOSTEROIDS TRONG ĐIỀU TRỊ LAO MÀNG NÃO Corticosteroids for managing tuberculous meningitis Prasad K1, Singh MB, Ryan H. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 28;4:CD002244. doi: 10.1002/14651858.CD002244.pub4 Tổng quan: Lao màng não là một thể lao nguy hiểm ảnh hưởng đến màng não bao xung quanh não và tủy sống, có liên quan đến …

Xem Thêm »

Spironolactone liều thấp: Điều trị tràn dịch khớp gối

Low-dose Spironolactone: Treatment for Osteoarthritis-related Knee Effusion. Elsaman AM1, Radwan AR1, Mohammed WI1, Ohrndorf S2. J Rheumatol. 2016 Jun;43(6):1114-20. doi: 10.3899/jrheum.151200. Epub 2016 MỤC TIÊU: Để đánh giá hiệu quả của spironolactone trong điều trị thoái khớp gối có tràn dịch so với ibuprofen, chườm lạnh, và giả dược. PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu này …

Xem Thêm »