Home / Phòng cđt – qlcl

Phòng cđt – qlcl

Quy chế hoạt động của hđqlcl

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo quyết định số 245/QĐ-BVAG-TC ngày 25/11/2013 Giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang ) CHƯƠNG I:  QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1:  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy chế này tổ chức, hoạt động và cơ chế phối …

Xem Thêm

Sơ đồ tổ chức

pch

Trưởng Phòng BS CKII Phạm Chí Hiền Email: bschihien@gmail.com ĐT: 0913.741.839 Bộ phận Chỉ đạo tuyến   Bộ phận Quản lý Chất lượng BS Phan Thị Thanh Xuân ĐT: 0919.120.968 BS CKII Lê Văn Đức ĐT: 0918.199.219 Phụ trách đào tạo  Bộ phận Quản lý Chất lượng NHS Lê Thị Thu Trang …

Xem Thêm

Quy chế làm việc

Chương I. Qui định chung Điều 1. Nguyên tắc làm việc. Mọi hoạt động của phòng phải tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế của Ban giám đốc bệnh viện. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong …

Xem Thêm