Lưu trữ Danh mục: Đấu Thầu – Chào Giá

Tổng hợp danh mục thuốc trúng thầu năm 2013

TONG-HOP-DM-THUOC-TRUNGTHAU-2013.xls Attachments Tong-hop-dm-thuoc-trungthau-2013.xls (253 kB)

Danh sách công ty và danh mục thuốc đề nghị trúng thầu (gói thầu số 5)

trungthau_goi5.rtf Attachments Trungthau_goi5.rtf (101 kB)

Danh sách công ty và danh mục thuốc đề nghị trúng thầu (gói thầu số 1)

trungthau_goi1.rtf Attachments Trungthau_goi1.rtf (495 kB)

Danh sách công ty trúng thầu năm 2013

ds_cty_trungthau.doc

Quyết định (về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2013)

QD-KQDT-thuoc-2012_New.doc Attachments Qd-kqdt-thuoc-2012_new.doc (60 kB)

Thông báo mời thầu năm 2012

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)