Home / Các khoa phòng / Khoa truyền nhiễm

Khoa truyền nhiễm

Khoa truyền nhiễm

Với tiêu chí chất lượng : “ Phòng bệnh an toàn- điều trị hiệu quả” , tập thể nhân viên khoa Truyền Nhiễm hết lòng cống hiến cho cộng đồng xã hội từ nhiều năm qua. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo môi trường phát triển thuận lợi …

Xem Thêm