Home / Các khoa phòng / Khoa tâm thần

Khoa tâm thần

Khoa tâm thần

KHOA TÂM THẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG Email: drdienbvag15@gmail.com & dinhvulx76@gmail.com Số điện thoại: 0763.911.060 CƠ CẤU TỔ CHỨC: (tổng số 15 nhân sự) Bác sĩ: 03 ( trong đó BSCK1: 01) ĐDTH: 12 BAN CHỦ NHIỆM KHOA:     CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: Khám & …

Xem Thêm