Home / Các khoa phòng / Khoa nội tim mạch lão học

Khoa nội tim mạch lão học

Nội tim mạch lão học

1.TỔ CHỨC Thành lập 04/2016, tách ra từ khoa Nội Tổng hợp. Bác sỹ điều trị: 04 Điều dưỡng: 12   Trưởng khoa: BS CKII Phạm Chí Hiền Tập thể khoa Tim Mạch Lão Học 2.CƠ SỞ VẬT CHẤT: Nằm ở khu C tầng 9 ( khối nhà 10 tầng), …

Xem Thêm