Home / Các khoa phòng / Khoa nội tiết

Khoa nội tiết

Giới thiệu khoa nội tiết

KHOA NỘI TIẾT Ban chủ nhiệm         2. Giới thiệu chung Khoa Nội tiết được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 trên cơ sở của khoa Nội tổng hợp cũ. Số giường bệnh kế hoạch: 30, số giường bệnh thực kê: 54 Tổng số …

Xem Thêm