Home / Các khoa phòng / Khoa nôi thần kinh

Khoa nôi thần kinh

Khoa nôi thần kinh

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI THẦN KINH Ban chủ nhiệm khoa Trưởng khoa Ths. Bs. Mai Nhật Quang Phó khoa Bs. CKI. Trần Thanh Phong Điều dưỡng trưởng Cnđd. Lê Minh Thà Khoa Nội Thần Kinh được thành lập từ tháng 09 năm 2009, là Khoa được tách ra từ …

Xem Thêm