Home / Các khoa phòng / Khoa ngoại tổng hợp

Khoa ngoại tổng hợp

Khoa ngoại tổng hợp

Cơ cấu tổ chức: Ban lãnh đạo khoa: Trưởng khoa: BS. Lê Huy Cường Phó trưởng khoa: BS. Nguyễn Thành Phúc Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Phạm Hoàng Nam Tổng số nhân sự là 30, trong đó: Bác sĩ: 10, trong đó Bác sĩ chuyên khoa 1 là 06 và …

Xem Thêm