Home / Các khoa phòng / Khoa ngoại thận

Khoa ngoại thận

Giới thiệu khoa ngoại thận

KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU (UROLOGY) Ban chủ nhiệm Trưởng khoa ThS.BS Trần Văn Quốc Phó trưởng khoa Bs. CKI. Đặng Tấn Mân Điều dưỡng trưởng khoa Cn. Bùi Duy Lễ     2. Giới thiệu chung Khoa Ngoại thận – Tiết niệu được thành lập vào tháng 5 năm 2014, …

Xem Thêm