Home / Các khoa phòng / Khoa lao

Khoa lao

Giới thiệu khoa lao

KHOA LAO Ban chủ nhiệm Trưởng khoa Bs. CKII. Phan Thanh Dũng Phó Trưởng khoa BS Trần Quốc Kiệt Điều dưỡng trưởng khoa CNĐD. Bùi Tòng Nguyên 2. Giới thiệu chung Khoa có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu và điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa lao và bệnh …

Xem Thêm