Home / Các khoa phòng / Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : Năm 1998 thành lập khoa Chống nhiễm khuẩn. Năm 2010 đổi tên khoa Chống nhiễm khuẩn thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế.  TỔ CHỨC NHÂN SỰ: Tổng số …

Xem Thêm