Home / Các khoa phòng / Khoa chấn thương chỉnh hình

Khoa chấn thương chỉnh hình

Khoa chấn thương chỉnh hình

tapthekhoa2.jpg

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Ban chủ nhiệm Trưởng khoa Bs. CKI. Nguyễn Minh Hải Phó trưởng khoa Bs. CKI. Nguyễn Minh Tâm CNĐD. Huỳnh Phi Vân     2. Giới thiệu chung Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình là một trong những khoa lâm sàng chủ chốt của Bệnh viện …

Xem Thêm