Home / Các khoa phòng / Khoa cấp cứu

Khoa cấp cứu

Giới thiệu khoa cấp cứu

KHOA CẤP CỨU Điện thoại: 02963910115 Email: Khoaccbvag@gmail.com BAN CHỦ NHIỆM Trưởng khoa Ths. Bs Trần Văn Lời Phó khoa Bs. CKI. Võ Văn Đức Khôi Phó khoa Ths. Bs Nguyễn Thị Hoa CNĐD. Huỳnh Ngọc Nhân   II. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Cấp cứu là một trong những khoa lâm sàng …

Xem Thêm