Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học (page 2)

Báo cáo nghiên cứu khoa học

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

Nguyễn Thành An, Phạm Văn Kiểm, Hồ Bảo Hoàng, Lê Hữu Kiên Khoa Nội tổng hợp, BV ĐKTT An Giang TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát các biểu hiện lâm sàng, tỉ lệ các yếu tố gây hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Đối tượng …

Xem Thêm »

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LAO CỘT SỐNG CỔ

  Mai Nhật Quang, Khoa Nội Thần Kinh Bệnh viện An giang TÓM TẮT: Lao do Mycobacterium tuberculosis, là một trong những bệnh lâu đời nhất trên thế giới. Lao cột sống cổ là một biến thể hiếm gặp của lao ngoài phổi với tỷ lệ biến chứng cao. Lao …

Xem Thêm »

TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH

  Phạm Ngọc Hoa, Phan Văn Bé, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Huỳnh Nguyên Abstract: Acute respiratory infection is an infection that may interfere with normal breathing. It can afect just your upper respiratory system , which starts at your sinuses and ends at your vocal chords. It can also affect …

Xem Thêm »