Báo cáo năm 2019

Nghiên cứu khoa học năm 2019

MỤC LỤC 1 Các yếu tố nguy cơ thúc đẩy đợt cấp bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn Trương Văn Lâm, Phạm Văn Kiểm, Nguyễn Thị Hãnh, Hồ Minh Hải 1 2 Nhận xét đặc điểm hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn NCEP-ATP III 2004 ở cán bộ thuộc …

Xem Thêm