Lưu trữ Danh mục: Báo cáo năm 2015

Bài 7: so sánh kết quả tháo lồng bằng hơi và tháo lồng bằng nƣớc trong điều trị lồng ruột cấp tính ở nhũ nhi

BAI_7._SS_KQ_THAO_LONG_BANG_HOI_VA_THAO_LONG_BANG_NUOC_TRONG_DIEU_TRI_LONG_RUOT_CAP_TINH.pdf Attachments Bai_7._ss_kq_thao_long_bang_hoi_va_thao_long_bang_nuoc_trong_dieu_tri_long_ruot_cap_tinh.pdf (392 kB)

Bài 6: đánh giá hiệu quả và an toàn của thuốc lisonorm® phối hợp cố định chứa 10mg lisinopril và 5mg amlodipine bệnh nhân tăng huyết áp tại An Giang

BAI_6._DANH_GIA_HIEU_QUA_VA_AN_TOAN_CUA_THUOC_LISONORM_TREN_BN_THA_TAI_AN_GIANG.pdf Attachments Bai_6._danh_gia_hieu_qua_va_an_toan_cua_thuoc_lisonorm_tren_bn_tha_tai_an_giang.pdf (532 kB)

Bài 5: kết quả sớm điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi theo phương pháp hoàn toàn ngoài phúc mạc

BAI_5._KET_QUA_SOM_DIEU_TRI_THOAT_VI_BEN_BANG_PT_NOI_SOI_THEO_PP_HOAN_TOAN_NGOAI_PHUC_MAC.pdf Attachments Bai_5._ket_qua_som_dieu_tri_thoat_vi_ben_bang_pt_noi_soi_theo_pp_hoan_toan_ngoai_phuc_mac.pdf (406 kB)

Bài 4: hiệu quả giảm đau sau mổ của gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật vùng bụng tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

BAI_4._HIEU_QUA_GIAM_DAU_SAU_MO_CUA_GAY_TE_NGOAI_MANG_CUNG_TRONG_PT_VUNG_BUNG.pdf Attachments Bai_4._hieu_qua_giam_dau_sau_mo_cua_gay_te_ngoai_mang_cung_trong_pt_vung_bung.pdf (586 kB)

Bài 3: gamma glutamyl transferase là yếu tố dự đoán trong chẩn đoán hội chứng chuyển hóa

BAI_3._GAMMA_GLUTAMYL_TRANSFERASE_LA_YEU_TO_DU_DOAN_TRONG_CHAN_DOAN_HOI_CHUNG_CHUYEN_HOA.pdf Attachments Bai_3._gamma_glutamyl_transferase_la_yeu_to_du_doan_trong_chan_doan_hoi_chung_chuyen_hoa.pdf (361 kB)

Bài 2: đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần điều trị gãy cổ xương đùi bằng chỏm lưỡng cực tại bệnh viện An Giang

BAI_2._KET_QUA_PT_THAY_KHOP_HANG_BAN_PHAN_DIEU_TRI_GAY_CO_XUONG_DUI.pdf Attachments Bai_2._ket_qua_pt_thay_khop_hang_ban_phan_dieu_tri_gay_co_xuong_dui.pdf (380 kB)

Bài 1: đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

BAI_1._DAC_DIEM_VI_KHUAN_GAY_VIEM_PHOI_BV_TAI_KHOA_HSTC.pdf Attachments Bai_1._dac_diem_vi_khuan_gay_viem_phoi_bv_tai_khoa_hstc.pdf (728 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)