Lưu trữ Danh mục: Báo cáo năm 2011

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm helicobacter pylori

CAC-YEU-TO-NGUY-CO-LIEN-QUAN-DEN-NHIEM–HELICOBACTER-PYLORI.pdf Attachments Cac-yeu-to-nguy-co-lien-quan-den-nhiem--helicobacter-pylori.pdf (326 kB)

Tỉ lệ hiện hành và nguyên nhân tăng ferritin máu ở người lớn tại bệnh viện An Giang

TY-LE-HIEN-HANH-VA-NGUYEN-NHAN-TANG-FERRITIN-MAU-O-NGUOI-LON-TAI-BENH-VIEN-AN-GIANG.pdf Attachments Ty-le-hien-hanh-va-nguyen-nhan-tang-ferritin-mau-o-nguoi-lon-tai-benh-vien-an-giang.pdf (266 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)