Lưu trữ Danh mục: Báo cáo năm 2011

Tương quan giữa tốc độ sóng biến dạng của siêu âm acuson s2000 với các xét nghiệm không xâm lấn thường dùng

TUONG-QUAN-GIUA-TOC-DO-SONG-BIEN-DANG-CUA-SIEU-AM-ACUSON-S2000-VOI-CAC-XN-KHONG-XAM-LAN-THUONG-DUNG.pdf Attachments Tuong-quan-giua-toc-do-song-bien-dang-cua-sieu-am-acuson-s2000-voi-cac-xn-khong-xam-lan-thuong-dung.pdf (388 kB)

Một trường hợp ngộ độc mật cá chài sóc (probarbusjullieni)

MOT-TRUONG-HOP-NGO-DOC-MAT-CA-CHAI-SOC.pdf Attachments Mot-truong-hop-ngo-doc-mat-ca-chai-soc.pdf (216 kB)

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng tử vong trong xuất huyết não

NGHIEN-CUU-CAC-YEU-TO-TIEN-LUONG-TU-VONG-TRONG-XUAT-HUYET-NAO.pdf Attachments Nghien-cuu-cac-yeu-to-tien-luong-tu-vong-trong-xuat-huyet-nao.pdf (296 kB)

Nhận xét kết quả phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ổ loét dạ dày – tá tràng tại bvđkkv tỉnh An Giang

NHAN-XET-KET-QUA-PHAU-THUAT-NOI-SOI-KHAU-LO-THUNG-O-LOET-DA-DAY—T-ATRANG-TAI-BVDKKVAG.pdf Attachments Nhan-xet-ket-qua-phau-thuat-noi-soi-khau-lo-thung-o-loet-da-day---t-atrang-tai-bvdkkvag.pdf (246 kB)

Đánh giá hiệu quả đặt penrose dẫn lưu trong phẫu thuật vách ngăn có khâu ép

DANH-GIA-HIEU-QUA-DAT-PENROSE-DAN-LUU-TRONG-PHAU-THUAT-VACH-NGAN-CO-KHAU-EP.pdf Attachments Danh-gia-hieu-qua-dat-penrose-dan-luu-trong-phau-thuat-vach-ngan-co-khau-ep.pdf (230 kB)

Đánh giá yếu tố dự đoán dị vật đồng tiền tự trôi xuống

DANH-GIA-YEU-TO-DU-DOAN-DI-VAT-DONG-TIEN-TU-TROI-XUONG.pdf Attachments Danh-gia-yeu-to-du-doan-di-vat-dong-tien-tu-troi-xuong.pdf (336 kB)

Bốn trường hợp u xương sọ lành tính đã phẫu thuật tại bệnh viện An Giang

BON-TRUONG-HOP-U-XUONG-SO-LANH-TINH-DA-PHAU-THUAT-TAI-BVAG.pdf Attachments Bon-truong-hop-u-xuong-so-lanh-tinh-da-phau-thuat-tai-bvag.pdf (325 kB)

Nhân một trường hợp vết thương vùng cổ do vật sắc nhọn đâm xuyên thủng động mạch cảnh trong

NHAN-1-TRUONG-HOP-VET-THUONG-VUNG-CO-DO-VAT-SAC-NHON-DAM-XUYEN-THUNG-DONG-MACH-CANH-TRONG.pdf Attachments Nhan-1-truong-hop-vet-thuong-vung-co-do-vat-sac-nhon-dam-xuyen-thung-dong-mach-canh-trong.pdf (440 kB)

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

DAC-DIEM-LAM-SANG-VA-KET-QUA-PHAU-THUAT-MAU-TU-DUOI-MANG-CUNG-MAN-TINH-TAI-BVDKTTAG.pdf Attachments Dac-diem-lam-sang-va-ket-qua-phau-thuat-mau-tu-duoi-mang-cung-man-tinh-tai-bvdkttag.pdf (269 kB)

Kết quả tán sỏi nội soi sỏi niệu quản đoạn dưới tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

KET-QUA-TAN-SOI-NOI-SOI-SOI-NIEU-QUAN-DOAN-DUOI-TAI-BVDKTTAG.pdf Attachments Ket-qua-tan-soi-noi-soi-soi-nieu-quan-doan-duoi-tai-bvdkttag.pdf (283 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)