Lưu trữ Danh mục: Báo cáo năm 2008

Nồng độ nt-probnp ở bệnh nhân suy tim

NONG-DO-NT-PROBNP-O-BENH-NHAN-SUY-TIM.pdf Attachments Nong-do-nt-probnp-o-benh-nhan-suy-tim.pdf (292 kB)

Đánh giá kết quả lấy dị vật đường ăn bằng ống nội soi cứng và ống nội soi mềm

DANH-GIA-KET-QUA-LAY-DI-VAT-DUONG-AN-BANG-ONG-NOI-SOI-CUNG-VA-ONG-NOI-SOI-MEM.pdf Attachments Danh-gia-ket-qua-lay-di-vat-duong-an-bang-ong-noi-soi-cung-va-ong-noi-soi-mem.pdf (218 kB)

So sánh kỹ thuật inolipa và kỹ thuật sequencing trong việc xác định genotype hcv

SO-SANH-KY-THUAT-INOLIPA-VA-KY-THUAT-SEQUENCING-TRONG-VIEC-XAC-DINH-GENOTYPE-HCV.pdf Attachments So-sanh-ky-thuat-inolipa-va-ky-thuat-sequencing-trong-viec-xac-dinh-genotype-hcv.pdf (253 kB)

Khảo sát chức năng chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện

KHAO-SAT-CHUC-NANG-CHU-DONG-CUA-DIEU-DUONG-TRONG-CHAM-SOC-BENH-NHAN-TAI-BENH-VIEN.pdf Attachments Khao-sat-chuc-nang-chu-dong-cua-dieu-duong-trong-cham-soc-benh-nhan-tai-benh-vien.pdf (252 kB)

Giá trị của 4 xét nghiệm thường qui không xâm lấn trong đánh giá tình trạng xơ hoá gan

GIA-TRI-CUA-4-XN-THUONG-QUI-KHONG-XAM-LAN-TRONG-DANH-GIA-TINH-TRANG-XO-HOA-GAN.pdf Attachments Gia-tri-cua-4-xn-thuong-qui-khong-xam-lan-trong-danh-gia-tinh-trang-xo-hoa-gan.pdf (282 kB)

Kinh nghiệm đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch với dây điện cực có bóng tại bệnh viện tim mạch An Giang

KINH-NGHIEM-DAT-MAY-TAO-NHIP-TAM-THOI-QUA-DUONG-TINH-MACH-VOI-DAY-DIEN-CUC-CO-BONG-TAI-BVTMAG.pdf Attachments Kinh-nghiem-dat-may-tao-nhip-tam-thoi-qua-duong-tinh-mach-voi-day-dien-cuc-co-bong-tai-bvtmag.pdf (382 kB)

Đánh giá hiệu quả việc sử dụng bảng y lịnh điều trị cải tiến tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

DANH-GIA-HIEU-QUA-VIEC-SU-DUNG-BANG-Y-LINH-DIEU-TRI-CAI-TIEN-TAI-BVDKTTAG.pdf Attachments Danh-gia-hieu-qua-viec-su-dung-bang-y-linh-dieu-tri-cai-tien-tai-bvdkttag.pdf (242 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)