Lưu trữ Danh mục: Báo cáo năm 2003

Nhân hai trường hợp khâu eo tử cung trong điều trị sẩy thai liên tiếp do hở eo cổ tử cung

NHAN-2TRUONG-HOP-KHAU-EO-TU-CUNG-TRONG-DIEU-TRI-SAY-THAI-LIEN-TIEP-DO-HO-EO-CO-TU-CUNG.pdf Attachments Nhan-2truong-hop-khau-eo-tu-cung-trong-dieu-tri-say-thai-lien-tiep-do-ho-eo-co-tu-cung.pdf (237 kB)

Vài nhận định lâm sàng bệnh nhân lao nhiễm hiv năm 2001

VAI-NHAN-DINH-LAM-SANG-BENH-NHAN-LAO-NHIEM-HIV-NAM-2011.pdf Attachments Vai-nhan-dinh-lam-sang-benh-nhan-lao-nhiem-hiv-nam-2011.pdf (238 kB)

So sánh hematocrit giữa 2 cách đo với máu mao mạch hoặc máu tĩnh mạch

SO-SANH-HEMATOCRIT-GIUA-2-CACH-DO-VOI-MAU-MAO-MACH-HOAC-MAU-TINH-MACH.pdf Attachments So-sanh-hematocrit-giua-2-cach-do-voi-mau-mao-mach-hoac-mau-tinh-mach.pdf (114 kB)

Nhân một trường hợp dị vật hốc mắt

NHAN-MOT-TRUONG-HOP-DI-VAT-HOC-MAT.pdf Attachments Nhan-mot-truong-hop-di-vat-hoc-mat.pdf (100 kB)

Nhận xét các trường hợp ong đốt tại khoa nội bv An Giang trong 2 năm 2002 – 2003

NHAN-XET-CAC-TRUONG-HOP-ONG-DOT-TAI-KHOA-NOI-BV-AN-GIANG-TRONG-2-NAM-2002—2003.pdf Attachments Nhan-xet-cac-truong-hop-ong-dot-tai-khoa-noi-bv-an-giang-trong-2-nam-2002---2003.pdf (159 kB)

Cải tiến trong kỹ thuật nhét mèche mũi trước “ mèche mũi trước có ống nhựa rỗng“

CAI-TIEN-TRONG-KY-THUAT-NHET-MECHE-MUI-TRUOC-MECHE-MUI-TRUOC-CO-ONG-NHUA-RONG.pdf Attachments Cai-tien-trong-ky-thuat-nhet-meche-mui-truoc-meche-mui-truoc-co-ong-nhua-rong.pdf (168 kB)

Nhân 9 trường hợp vết thương tim

NHAN-9-TRUONG-HOP-VET-THUONG-TIM.pdf Attachments Nhan-9-truong-hop-vet-thuong-tim.pdf (120 kB)

Nhân 7 trường hợp tổn thương động mạch buồng trứng phải

NHAN-7-TRUONG-HOP-TON-THUONG-DONG-MACH-BUONG-TRUNG-PHAI.pdf Attachments Nhan-7-truong-hop-ton-thuong-dong-mach-buong-trung-phai.pdf (105 kB)

Nhiễm khuẩn huyết sơ sinh

NHIEM-KHUAN-HUYET-SO-SINH.pdf Attachments Nhiem-khuan-huyet-so-sinh.pdf (317 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)