Home / Thông tin y tế / Bảng giá viện phí / Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện đktt an giang

Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện đktt an giang

Bấm vào đây để xem bảng giá các dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.