Bác sĩ cao cấp

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ vừa quyết định bổ nhiệm tiến sĩ y khoa Nguyễn Ngọc Rạng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang…

 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ vừa quyết định bổ nhiệm tiến sĩ y khoa Nguyễn Ngọc Rạng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và ông Huỳnh Văn Nên – Giám  đốc Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe An Giang vào ngạch Bác sĩ cao cấp từ ngày 01/01/2011. Tính đến nay tổng số Bác sĩ cao cấp trong ngành y tế An Giang là 03 người.

 

Bác sĩ Nẫm – Khoa CTCH – Bệnh viện An Giang
  ( theo Bản tin Sức Khỏe An Giang, số 85)             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.