Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Yếu tố nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cấp do viêm-loét dạ dày-tá tràng tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Yếu tố nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cấp do viêm-loét dạ dày-tá tràng tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

YEU-TO-NGUY-CO-XUAT-HUYET-TIEU-HOA-CAP-DO-VIEM-LOET-DA-DAY-TA-TRANG-TAI-KHOA-NOI-TONG-HOP-BVDKTTAG.pdf

Check Also

Đánh giá thủ thuật cầm máu mũi sau giữa mèche bông cầu và bóng sonde foley

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *