Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2010 / YẾU TỐ NGUY CƠ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP DO VIÊM-LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

YẾU TỐ NGUY CƠ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP DO VIÊM-LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

YEU-TO-NGUY-CO-XUAT-HUYET-TIEU-HOA-CAP-DO-VIEM-LOET-DA-DAY-TA-TRANG-TAI-KHOA-NOI-TONG-HOP-BVDKTTAG.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ THỦ THUẬT CẦM MÁU MŨI SAU GIỮA MÈCHE BÔNG CẦU VÀ BÓNG SONDE FOLEY

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *